Je spullen indekken tegen diefstal, storm- of brandschade is geen overbodige luxe.
Maar de beste Inboedelverzekering vinden is niet eenvoudig, want er zijn grote verschillen in premie en dekking.
Wees bovendien alert op onderdekking.

Waarop letten bij een Inboedelverzekering?

Inboedelverzekering

  • De premie
  • Hoogte dekking kostbaarheden
  • Geld gedekt tegen diefstal?
  • Vaste dekkingsbedrag?
  • Opzegtermijn
  • Bijzonder beleid bij grote steden?
  • Jaarlijkse indexatie
  • Garantie tegen onderverzekering?

Het zal je maar gebeuren, dat tijdens je vakantie wordt ingebroken of dat je parketvloer door een rioolbreuk wordt geruïneerd.
Het is prettig als de schade dan door een Inboedelverzekering wordt vergoed.
Ook is het een geruststellende gedachte dat je niet zelf voor de kosten hoeft op te draaien
als je vanwege schade tijdelijk je spullen elders moet opslaan of in een hotel moet verblijven.

Een Inboedelverzekering is dus geen overbodige luxe.

De vraag is alleen: bij welke partij kun je het best terecht? Het loont de moeite om polissen goed te vergelijken, want de verschillen kunnen behoorlijk aantikken.

Volgens vergelijkingswebsite Verzekeringssite.nl kan het premieverschil voor een standaard eengezinswoning al oplopen tot 100 euro per jaar.

Maximumuitkering bij een Inboedelverzekering

Ook in de verzekerde bedragen zijn grote verschillen te zien.
De ene Inboedelverzekering keert maximaal duizend euro uit voor sieraden, terwijl de ander een bovengrens hanteert van 7.500 euro.
En terwijl computerapparatuur bij de andere Inboedelverzekeringvoor 12.000 euro is verzekerd, keert de andere niet meer uit dan 2.000 euro.
En dan zijn er ook nog Inboedelverzekering die helemaal geen maximum hanteren.

Bij veel Inboedelverzekering kun je tegen bijbetaling wel de dekking voor sieraden en computerapparatuur verhogen,
maar ook die meerprijs verschilt per polis.

Je kunt ook overwegen een aparte kostbaarhedenverzekering af te sluiten.
Deze biedt een ruimere dekking en je krijgt bijvoorbeeld ook uitgekeerd bij diefstal buitenshuis.
Het is aan jou of je dit die extra kosten waard vindt.

Diefstal van geld wordt niet door elke Inboedelverzekering vergoed.
En als hiervan al sprake is, geldt ook hier een maximum, dat eveneens per verzekeraar behoorlijk kan verschillen.

Nieuwwaarde

Als je spullen beschadigd of gestolen zijn, krijg je bij de meeste verzekeraars de nieuwwaarde uitgekeerd,
tenzij de dagwaarde lager is dan 40 procent van de nieuwwaarde.
In veel polissen staat de bepaling dat de verzekeraar er ook voor kan kiezen herstelkosten te betalen,
als dat goedkoper uitpakt dan de nieuw- of dagwaarde.

Als je een Inboedelverzekering afsluit, bedenk dan wel dat er de nodige uitsluitingen zijn.
Je krijgt alleen uitkering voor goederen die niet ‘aard en nagelvast’ in je huis zitten.
Kliklaminaat dat je eenvoudig kunt verwijderen valt daar dus wel onder, maar vastgelijmd parket niet.

Schade door een overstroming van bijvoorbeeld een rivier wordt evenmin vergoed.
Ook moet je je realiseren dat een basis Inboedelverzekering alleen dekking biedt
bij brand, diefstal, storm, regen en een breuk van een water- of rioolleiding.
Laat je een kop koffie over je laptop vallen, dan krijg je niets uitgekeerd.
Alleen de meest uitgebreide (all risk) verzekering vergoedt dergelijke schade,
maar deze is uiteraard wel duurder.

Grote stad

Woon je in een grote stad, dan is het van belang de polisvoorwaarden
goed na te pluizen op eventuele beperkende voorwaarden .
Bij sommige verzekeraars betaal je meer premie,
is de dekking voor kostbare voorwerpen als laptops beperkt
of zit je vast aan een eigen risico als je bijvoorbeeld in Rotterdam woont.

Over het begrip ‘grote stad’ verschillen bovendien de meningen:
sommige verzekeraars scharen hier alleen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag onder,
maar er zijn er ook die steden als Arnhem en Lelystad al rekenen tot de grote steden.

Korting op je Inboedelverzekering

Er zijn enkele manieren om te besparen op je Inboedelverzekering.
Als je woning het Certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen of BORG Certificaat heeft wordt
dat bij veel verzekeraars beloond met premiekorting of afschaffing van het eigen risico bij diefstal.

Ook als je je Opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar afsluit, ben je vaak goedkoper uit.
De verzekering Experts van inboedelverzekering-nl.nl, vinden het sowieso verstandig om
beide verzekeringen bij dezelfde partij onder te brengen.
“Dan hoeft de schade bij slechts één verzekeraar gemeld te worden en
hoeft niet uitgezocht te worden onder welke verzekering iets valt.”

Onderverzekering

Als je een Inboedelverzekering afsluit is het van groot belang dat je spullen niet zijn onderverzekerd.
Als de schade-expert van je Inboedelverzekering ontdekt
dat je de waarde van je inboedel te laag hebt ingeschat, krijg je bij schade naar rato uitbetaald.

Blijkt je totale inboedel bijvoorbeeld 20 procent meer waard dan het totale verzekerde bedrag,
dan krijg je bij een schade van 10.000 euro slechts 8.000 euro uitgekeerd,
zelfs al ben je voor 80.000 euro verzekerd.
Bij een te hoge Inboedelverzekering krijg je overigens níet een hoger bedrag uitgekeerd:
je mag volgens de wet nooit winst maken op je verzekering.

Om onderdekking te voorkomen is het van groot belang om de waarde van je inboedel nauwkeurig vast te stellen.
Dit kan door een inboedellijst, die je laat opnemen in de polis.
Het verzekerde bedrag wordt dan jaarlijks aan de inflatie aangepast,
zodat je niet sluipenderwijs onderverzekerd raakt.

Een andere, meer gebruikelijke Optie is de inboedelwaardemeter.
Hierbij stel je op een globale manier de waarde van je inboedel vast.
Het invullen van de inboedelwaardemeter biedt wel in bijna alle gevallen
bescherming tegen onderverzekering door middel van garantie.

Je moet de inboedelwaardemeter wel eens in de vijf jaar opnieuw invullen of
bij een verandering in je persoonlijke situatie, zoals een verhuizing, verbouwing of gezinsuitbreiding.

Plichten

Hier houden je plichten als verzekeringnemer overigens niet mee op.
Je bent verplicht je huis en spullen goed te onderhouden, want zoals gezegd komt anders de dekking in gevaar.
Ook moet je bij diefstal aangifte doen en bij schade direct je verzekeraar informeren.

Om discussies met je verzekeraar over het juiste schadebedrag te voorkomen,
adviseert Inboedelverzekering-nl.nl om foto’s te nemen van waardevolle voorwerpen
of met een draaiende videocamera door je huis te lopen.
Sla de beelden uiteraard op een andere locatie op; anders heb je daar bij brand niets aan.

Voor heel bijzondere kunstvoorwerpen kun je overwegen een Taxatierapport op te laten stellen.
Als ze echt bijzonder zijn, wordt dit vaak door de verzekeraar verplicht gesteld. …